Juz Amma Sains & Akhlak Interaktif
Rp 198.000
Rp 179.000
`Beli Sekarang
`Tambah Ke keranjang
CARA BARU MENGENALKAN AL-QURAN PADA ANAK
DENGAN LEBIH MENYENANGKAN!

Mengenalkan Sains & Akhlak yang diambil langsung dari ayat Al-Quran!

-Metode penguatan bagi tertanamnya akhlak yang ada dalam buku ini sebagai berikut.
1. Membaca (sebagai fungsi utama Al-Qur'an: khat kemenag kemasan vector, transliterasi, dan terjemah).
2. Tadabur (sebagai ajaran utama Al-Qur'an berdasarkan tema-tema ayatnya).
3. Akhlak Al-Qur'an (pengenalan intisari ajaran akhlak/moral value/good habbit bersumber dari ajaran utama Al-Qur'an).
4. Repetisi nilai-nilai Al-Qur'an secara interaktif (membaca dan menulis ulang kosakata akhlak Al-Qur'an dan lainnya).
5. Ilmu Al-Qur'an (memperkenalkan ilmu-ilmu Al-Qur'an sebagai dasar pemahaman terhadap Al-Qur'an).
6. Wawasan Islam (sebagai nilai plus bagi bertambahnya wawasan Islam).
dibuat denganberdu